Navigace

Obsah

Obnova lesního rybníčku

V rámci Podprogramu 129 293 "Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádrží ve vlastnictví obcí" jsme se rozhodli požádat o podporu lesního rybníka na pozemku p.č. 942 v k.ú. Neumětely.

Tento rybníček patří do soustavy pěti rybníčků na hranici Housiny a společně tvoří písmeno V.

Všechny rybníčky byly v minulosti vybudovány, aby zadržovali převážně dešťovou vodu, stékající od lesa. V horních dvou rybníčkách voda doposu je a slouží především k napájení zvěře.

Ze spodního, dotčeného, rybníčku přebytečná voda odtékala do potoka. Vzhledem k tomu, že je porušená hráz, rybníček neplnil již delší dobu svou funkci. Navíc se přidala období sucha, takže v rybníčku nebyla téměř žádná voda. Zarůstal rákosem a společně s ním i okolí, které se pro občany pomalu, ale jistě stávalo neatraktivní. Postupem času do rybníčku spadlo i několik stromů, které se přes veškerou snahu, díky jejich hmotnosti, nepodařilo z vody odstranit.  

Vzhledem k vyhlášení programu 129 290 a hlavně Podprogramu 129 293 jsme po zralé úvaze požádali o podporu při rekonstrukci spodního rybníčku. Jelikož je v lese, vztahují se na něj zvláštní podmínky. Mezi ně patří speciální způsob obnovy a následné využití. Chtěli bychom našim občanům upravit tento kousek lesa, kam by mohli v budoucnu chodit na procházky. K mostku s odbočkou k lesu by měla směřovat jedna z cest, kterou budeme obnovovat z programu Extravilán.

Po rekonstrukci nám nezbývá, než se těšít na déšť, který by měl tento rybníček naplnit.

Tento projekt se uskutečňuje za podpory MZe ČR

Tento projekt se uskutečňuje za podpory MZe ČR