Navigace

Obsah

Komunitní kompostárna

V rámci třídění bioodpadů naše obec s podporou dotačního titulu zřídila komunitní kompostárnu.

 

Co je vlastně komunitní kompostárna ?

Komunitním kompostováním se pro účely zákona o odpadech rozumí systém sběru a shromažďování rostlinných zbytků z údržby zeleně a zahrad na území obce, jejich úprava a následné zpracování na zelený kompost. Zeleným kompostem se pak rozumí substrát vzniklý kompostováním rostlinných zbytků a veřejnou zelení parky, lesoparky, sportoviště, dětská hřiště a veřejně přístupné travnaté plochy v intravilánu obce. 

Podmínkou dotačního titulu je, že zelený kompost, tedy substrát vzniklý kompostováním rostlinných zbytků, lze využít k údržbě a obnově veřejné zeleně pouze na území obce.
 
DotaceV praxi to pro nás znamená, že nejen odpady z veřejné zeleně, ale i odpady ze zahrad, např. listí, trávu, větve aj. jsme schopni zpracovávat v naší kompostárně. Prozatím se nám nepodařilo získat nosič kontejnerů a kontejnery, abychom mohli přímo svážet i od vás, obyvatel naší obce. Nicméně deponie nad Velkým rybníkem funguje, a občané sem mohou rostlinné zbytky svážet. Následně budou převezeny na kompostárnu, která je v oblasti naší ČOV a zde upraveny na kompost.
 
Na přiložených fotografiích si můžete prohlédnout techniku, kterou jsme si v rámci kompostárny s přispěním OPŽP pořídili.