Navigace

Obsah

II. etapa splaškové kanalizace - dokončení kanalizace v obci

Tak konečně jsme se dočkali !
Dokončujeme kanalizaci za přispění dotace z MZe ČR

Stavební firma převzala staveniště v měsíci srpnu 2015. Následně započala hlavní částí, tedy budováním přečerpávací stanice. 

Na uto akci jsme obdrželi dotaci

Druhá etapa kanalizace je trochu složitější vzhledem k tomu, že čistírna odpadních vod (ČOV) je umístěna výše, než značná část dotčených nemovitostí. Vzhledem k ideálnímu řešení kanalizace bylo rozhodnuto, že splašková voda ze všech nemovitostí bude gravitačně svedena do přečerpávací jímky, a odtud tlakově vedena podél bytovka č.p. 153 s vyústěním u prodejny COOP do hlavní stoky. Odtud pak standardně gravitací vody poputují do ČOV.

Hned na začátku stavby se firma musela potýkat s velkou spodní vodou a bortícími se stěnami výkopů. Vysvětlení je jednoduché, neboť pamětníci vzpomínají, že v této oblasti bylo bývalé koryto potoka. Na uložení skruží přečerpávací stanice musel být povolán speciální jeřáb.

Dnes, tj. 16.9.2015 firma začala s přípravou protlaku pod okresní komunikací před mostkem ve směru na Hostomice. Je potřeba vyhloubit pracovní šachtu, ze které bude protlak prováděn. Vzhledem k tomu, že na místě byly obavy ze sesunů půdy, musela firma přistoupit k nadstandardnímu řešení vyztužení boků ocelovými vzpěrami - viz. část fotogalerie. Věříme, že další postup při výstavbě kanalizace již bude bez větších problémů.

 

15.8.2016   V pondělí byl vydán Kolaudační souhlas na užívání dokončené II. etapy splaškové kanalizace. V praxi to znamená, že máme dokončeno odkanalizovaní splaškových vod v celé obci Neumětely !  

Následné dokončení v rámci administrace dotačního řízení, vyhotovení tzv. ZVA, by mělo být tradiční "třešničkou na dortu".