Navigace

Obsah

V intencích zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je nutno vydat OÚ souhlas s pozváním k Vítání občánků, popřípadě k následnému zveřejnění fotografií, pořízených v průběhu obřadu.

Zde je ke stažení průvodní dopis k vyplnění :   Souhlas s vítáním občánků

Děkujeme